รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
โครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างสายสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับวัดสร่างโศก ประจำปี ๒๕๖๐
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือนเมษายน
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโครงการเทศบาลตำบลคลองด่านคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการสานสัมพันธ์สายใยชุมชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการเทศบาลตำบลคลองด่านคัพ ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการสานฝันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลคลองด่านจัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.