รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
   
 การคมนาคม
เทศบาลตำบลคลองด่าน มีถนนสายหลักที่สำคัญซึ่งใช้ติดต่อกับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 • ถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๔.๖ กิโลเมตร เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมกับถนน ปานวิถีมุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอบางบ่อ
 • ถนนหลวงพ่อปานสาย ๑ ฝั่งใต้ ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ถนนหลวงพ่อปานสาย ๑ ฝั่งเหนือ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งใต้ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งเหนือ ระยะทาง ๔๖๓ เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การจัดการขนส่งมวลชน
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองด่าน มีระบบการจัดการขนส่งมวลชน ดังนี้
 • รถโดยสารปรับอากาศประจำทาง สายสำโรง – คลองด่าน
 • รถโดยสารประจำทาง สายชลบุรี - คลองด่าน
 • รถตู้โดยสารประจำทาง สายสำโรง – คลองด่าน
 • รถสองแถวประจำทาง สายเคหะฯบางพลี – คลองด่าน
 • รถสองแถวประจำทาง สายบางบ่อ – คลองด่าน
 • รถสองแถวประจำทาง สายปากน้ำ - คลองด่าน
 ทรัพยากรน้ำ
เทศบาลตำบลคลองด่านมีคลองอยู่ในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง คือ คลองด่าน, คลองมอญ, คลองปรก, คลองนางหงษ์ และคลองชลประทาน
 การไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๕);
 การประปา การประปานครหลวง (มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๕)
 การสื่อสาร
 • โทรศัพท์ บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อินเตอร์เน็ต บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลมีจำนวน ๑ แห่ง
 • ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง
 หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่
 • ศูนย์วิทยุของสถานีตำรวจภูธรตำบลคลองด่าน
 • ศูนย์วิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองด่าน
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.