รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
| สำนักปลัดเทศบาล | | กองคลัง | | กองช่าง | | กองการศึกษา |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | กองสวัสดิการสังคม | | กองวิชาการและแผนงาน |

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่านสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนดับเพลิง
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ในจังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)
งานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
การประชุมจัดงานวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
งานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ศึกษาดูงาน
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
อบรมสุภาพบุรุษวินรถจักรยานยนต์
อบรม อปพร.
โครงการถนนสวยน้ำใส
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.