รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 


นายสายันต์ อุ่นบางหลวง
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑นายธนพล ศุภพิพัฒน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒นายธงชัย ลิ่มลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๑นายสุชาติ เบี้ยไคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๒น.ส นงนุช โสตศรีทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๑นางกฤตินี พุทธพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๒นางลักษมี ท้วมชุมพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๑นายพิชัย วรรัตน์ญานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๒นายณัฏฐพัฒน์ วัลลภวรกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๑นายอรุณ คนตรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๒นายประจวบ อ่ำสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๑นายสถาพร มีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.