รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 ชื่อ: นายสหรัตน์ พิชัยพลากร
ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาล ๘


ชื่อ: นายทรงภพ ไตรสุวรรณ
ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาล ๗


ชื่อ: นางสายฝน ผ่องศรี
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ: พ.จ.อ ณฤทธิ์ วงศ์ราช
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ชื่อ: นางสาวพรนภัส บุญพันธ์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ๒


ชื่อ: นายปฐม ทองยา
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ: นางรัตนา แม้นเหมือน
ตำแหน่ง: ภารโรง


ชื่อ: นายโชคชัย โชติกันตะ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถดับเพลิง(ช่วยราชการกองคลัง)


ชื่อ: นางสาวนิตยา ไกล่เกลี่ย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ: นายพิชิต จิตต์สมดี
ตำแหน่ง: พนักงานเทศกิจ
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.