รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 ชื่อ: นายกิตติ์ธเนศ ยิ่งศิริดำรงกุล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง


ชื่อ: จ่าเอก นิพนธ์ เกษรพิกุน
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา ๕


ชื่อ: นายสุวัฒนชัย สามเรือนทอง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ช่วยงานกองคลัง)


ชื่อ: นางสาวสุนทรี เจริญสมบัติ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ: นางสาวยุภาพร ทรัพย์ชู
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ช่วยงานกองคลัง)


ชื่อ: นายพิสิทธิ์ อินทรศิริ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


ชื่อ: นายประสิทธิ์ บุญยัง
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป


ชื่อ: นายสมบูรณ์ ศักดิ์สิทธิ์
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป


ชื่อ: นายจักรพันธ์ พรมศร
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป


ชื่อ: นายนิรันดร์ สีนวม
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป

[1] 2
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.