รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒)

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดหาถึงรองรับขยะพลาสติก โพลีเอธิลีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและคอสะพานที่ชำรุด จำนวน ๙ จุด
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ (งานทะเบียนราษฏร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยข้างศาลเจ้าพ่ออยู่ หมู่ที่ ๑๐
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า และถนน ค.ส.ล. ซอยปูแขก(ผู้ใหญ่วงศ์) หมู่ ๑๑
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ซอยริมคลองนางหงษ์ หมู่ที่ ๑๐
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเจ๊ติ๋ม(ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ)หมู่ที่ ๖
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน ค.ส.ล. ซอยเจ๊ติ๋ม(ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ)หมู่ที่ ๖

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.