เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality
นายณรงค์ กลมกล่อม
นายกเทศมนตรีตำบลคลองด่าน
สายด่วนนายก 0-2330-2011-13 ต่อ 113
นายอนันต์ พิมพ์ศรี
ปลัดเทศบาลตำบลคลองด่าน
สายด่วนปลัด 0-2330-2012
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม เพื่อยกระดับคลองด่าน ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าอาหารทะเล และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลคลองด่าน

 • 1 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลตำบลคลองด่าน

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว754 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสิ่งสนับสนุนวัสดุป้องกันโรค COVID - 19 และสื่อหนังสือนิทาน สำหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว753 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4027 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อ งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4037 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิ... (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4039 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด... (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4038 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่... (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลคลองด่าน ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลคลองด่าน

@klongdan

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
35
คน
icon
สัปดาห์นี้
65
คน
icon
เดือนนี้
1095
คน
icon
ปีนี้
5931
คน
icon
ทั้งหมด
12129
คน
แผนที่
เทศบาลตำบลคลองด่าน
Share on Line
Share on Pinterest