เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality
นายณรงค์ กลมกล่อม
นายกเทศมนตรีตำบลคลองด่าน
สายด่วนนายก 0-2330-2011-13 ต่อ 113
นายอนันต์ พิมพ์ศรี
ปลัดเทศบาลตำบลคลองด่าน
สายด่วนปลัด 0-2330-2012
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม เพื่อยกระดับคลองด่าน ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าอาหารทะเล และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลคลองด่าน

 • 1 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลตำบลคลองด่าน

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 7 ธ.ค. 2564

  สป0023.3/ว893 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  สป0023.2/ว4708 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  สป0023.2/ว8707 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  สป0023.3/ว4720 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  สป0023.3/ว4735 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 7 ธ.ค. 2564

  สป0023.3/ว4719 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลคลองด่าน ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลคลองด่าน

@klongdan

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
13
คน
icon
สัปดาห์นี้
13
คน
icon
เดือนนี้
278
คน
icon
ปีนี้
7522
คน
icon
ทั้งหมด
13720
คน
แผนที่
เทศบาลตำบลคลองด่าน
Share on Line
Share on Pinterest