เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน

960 หมู่ 5 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550

โทรศัพท์ 0-2330-2012-16
โทรสาร 0-2330-2010-16 ต่อ 104
 

อีเมล์ : admin@klongdanmunicipality.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลคลองด่าน
Share on Line
Share on Pinterest