เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ตามโครงการศูนยฺ์พัฒนาและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุเทศบาลตำบลคลองด่าน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest