เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพหลักสุตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Share on Line
Share on Pinterest