เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งใต้ (ช่วงสะพานคลองด่าน - สะพานคลองมอญ) หมู่ที่ ๖ , ๗ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Share on Line
Share on Pinterest