เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

การประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่านสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่านในครั้งนี้ นายณรงค์ กลมกล่อม นายกเทศมนตรีตำบลคลองด่าน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน และหลังจากประธานสภาได้ปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่านเรียบร้อยแล้ว นายยุทธศักดิ์ กลมกล่อม กำนันตำบลคลองด่าน พร้อมผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองด่าน ได้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของนายกเทศมนตรีตำบลคลองด่าน

Share on Line
Share on Pinterest