ชื่อ
: นายประสิทธิ์ บุญยัง
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา